Please rotate your device.

49. Revija

filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije
"Bolje da se deca igraju filmom nego film decom" – Milenko Karanović 24 - 28. jun 2020.

Video

O reviji

"Bolje da se deca igraju filmom nego film decom"

Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije je tradicionalna godišnja smotra radova mladih filmskih autora od 7 do 19 godina starosti, ne dužih od 10 odnosno 20 minuta. Održava se svake godine krajem juna meseca i traje 4 dana. Organizator Revije je Centar amaterskog filma Srbije. Revija nije komercijalnog karaktera i organizuje se u cilju predstavljanja, popularisanja, afirmisanja i unapređenja filmskog stvaralaštva najmlađih filmskih stvaralaca.

Ove godine, zbog epidemije, neće biti javnih bioskopskih projekcija, već će svi filmovi koje odabere i nagradi stručni žiri od 5 članova, biti prikazani putem interneta, a kasnije, kada to bude dozvoljeno, i u zatvorenom prostoru. Reprize Revije organizuju se širom zemlje gde za to ima interesovanja.

Na 49. reviji biće dodeljene sledeće nagrade: Grand prix, prva, druga i treća nagrada za film i nagrade za najbolji scenario (ili ideju), kameru, montažu, zvuk (ili dizajn zvuka) i režiju. Predviđena je i nagrada za najuspešniji klub i najuspešnijeg mentora kao i nagrada za najgledaniji film na sajtu. Dodeljuju se i nagrade Etnografskog muzeja u Beogradu i Etnografsko – antropološkog sruštva Srbije. Nagrade se dodeljuju u dve starosne kategorije – od 7 do 15 godina i od 15 do 19 godina.

ŽIRI OVOGODIŠNJE REVIJE ČINE:

Zoran Stefanović
scenarista i producent, predsednik žirija

Gradimir Stojković
književnik i filmski pedagog

dr Snežana Trstenjak
reditelj animiranih filmova

dr Marko Stojanović
etnolog–antropolog, muzejski savetnik Etnografskog muzeja

Strahinja Savić
filmski reditelj

CENTAR AMATERSKOG FILMA SRBIJE

Centar amaterskog filma Srbije osnovan je na neodređeno vreme kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino, nedobitno udruženje građana radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti kulture, medija i obrazovanja kroz razvoj i predstavljanje amaterskog, neprofesionalnog, alternativnog filma. Centar je pravni naslednik Centra organizacije amaterskog filma Jugoslavije sa sedištem u Beogradu, Trg republike br 3.

Centar se, između ostalog, bavi i organizovanjem filmskih manifestacija: promocija, smotri, revija amaterskog filma

Predsednik Centra amaterskog filma Srbije je Vladimir Anđelković.

POKROVITELJI 49. REVIJE

Boris Vukobrat je već više decenija jedan od najuspešnijih Srba u dijaspori. U svojstvu osnivača i Predsednika dokazao se kao humanista i filantrop kroz aktivnosti Fondacije za mir i rešavanja kriza sa sedištem u Švajcarskoj i kroz rad u CIVIS - Asocijaciji nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope sa sedištem u Beogradu. Kroz svoj rad na pomirenju i rešavanju kriza na prostoru Balkana, ali i na ekonomskom povezivanju Francuske i Rusije i drugih zemalja gospodin Vukobrat odlikovan je sa dve Legije časti i nominovan nekoliko puta za Nobelovu nagradu za mir.

Između ostalog, podržao je i pomogao mlade talente da se obrazuju na svetski prestižnim univerzitetima u svetu, ali mlade naučnike u Istraživačkoj stanici Petnica, poklonio stotinak muzičkih instrumenata školama i kulturnim ustanovama u regionu, pomagao slikare i pisce...

Kada je saznao da postoje problemi da se u uslovima pandemije održi Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije, ponudio je svu pomoć kako bi se na najpraktičniji i najsavremeniji način predstavili filmovi mladih stvaraoca uz što veći broj gledalaca preko interneta, što podrazumeva ovogodišnji koncept.

Fondacija za mir i rešavanje kriza

Detaljnije

49. Revija
filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije

"Bolje da se deca igraju filmom nego film decom"

Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije je tradicionalna godišnja smotra radova mladih filmskih autora od 7 do 19 godina starosti, ne dužih od 10 odnosno 20 minuta. Održava se svake godine krajem juna meseca i traje 4 dana. Organizator Revije je Centar amaterskog filma Srbije. Revija nije komercijalnog karaktera i organizuje se u cilju predstavljanja, popularisanja, afirmisanja i unapređenja filmskog stvaralaštva najmlađih filmskih stvaralaca.

Prva Revija održana je 1961. godine kao Revija filmova pionira Jugoslavije pod geslom "Bolje da se deca igraju filmom nego film decom". Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije je njen pravni naslednik. Poslednjih 18 godina Revija je održavana u Beogradu, u Muzeju jugoslovenske kinoteke.

Ove godine, zbog epidemije, neće biti javnih bioskopskih projekcija, već će svi filmovi koje odabere i nagradi stručni žiri od 5 članova, biti prikazani putem interneta, a kasnije, kada to bude dozvoljeno, i u zatvorenom prostoru. Reprize Revije organizuju se širom zemlje gde za to ima interesovanja. Sedište 49. Revije ove godine je u Beogradu, u Dobračinoj 15.

Tradicionalno, Reviju pomažu Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Filmski centar Srbije, a ove godine generalni pokrovitelji Revije su Fondacija za mir i rešavanje kriza i asocijacija Civis.

Na 49. reviji biće dodeljene sledeće nagrade: Grand prix, prva, druga i treća nagrada za film i nagrade za najbolji scenario (ili ideju), kameru, montažu, zvuk (ili dizajn zvuka) i režiju. Predviđena je i nagrada za najuspešniji klub i najuspešnijeg mentora kao i nagrada za najgledaniji film na sajtu. Dodeljuju se i nagrade Etnografskog muzeja u Beogradu i Etnografsko – antropološkog sruštva Srbije. Nagrade se dodeljuju u dve starosne kategorije – od 7 do 15 godina i od 15 do 19 godina.

ŽIRI OVOGODIŠNJE REVIJE ČINE:

Zoran Stefanović
scenarista i producent, predsednik žirija

Gradimir Stojković
književnik i filmski pedagog

dr Snežana Trstenjak
reditelj animiranih filmova

dr Marko Stojanović
etnolog–antropolog, muzejski savetnik Etnografskog muzeja

Strahinja Savić
filmski reditelj

CENTAR AMATERSKOG FILMA SRBIJE

Centar amaterskog filma Srbije osnovan je na neodređeno vreme kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino, nedobitno udruženje građana radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti kulture, medija i obrazovanja kroz razvoj i predstavljanje amaterskog, neprofesionalnog, alternativnog filma. Centar je pravni naslednik Centra organizacije amaterskog filma Jugoslavije sa sedištem u Beogradu, Trg republike br 3.

Centar se bavi:

 • - pronalaženjem, prikupljanjem, obradom, arhiviranjem amaterskog filma, filmske tehnike korišćene u izradi amaterskog filma i literature u vezi sa arhivskim filmom
 • - edukacijom za amaterski film
 • - pružanjem pomoći svima a naročito mladima i školama u širenju filmske kulture i amaterskog filma i primeni amaterskog filma u nastavi i van nastavnim aktivnostima
 • - organizovanjem filmskih manifestacija (promocija, smotri, revija amaterskog filma)
 • - izdavanjem publikacija iz oblasti amaterskog filma, u skladu sa zakonom
 • - organizacijom stručnih skupova
 • - saradnjom sa domaćim i stranim organizacijama koje se bave ovom vrstom filma
 • - istraživanjem novih tendencija u oblasti amaterskog filma

Izvršni organ Centra je Upravni odbor od 3 člana: Vladimir Anđelković – producent, Gradimir Stojković – književnik i filmski pedagog, Petar Ajduković – producent

Predsednik Centra amaterskog filma Srbije je Vladimir Anđelković.

POKROVITELJI 49. REVIJE

Fondacija za mir i rešavanje kriza osnovana je 1992. godine kao odgovor na rastuće tenzije u regionu među bivšim jugoslovenskim republikama. Primarni cilj bio je da se napravi nova zajednica bivših Jugoslovenskih republika, kao način da se rat okonča na čitavoj teritoriji a potom da se povrati poverenje i saradnja između država kroz ekonomsku saradnju. Iako je rat bio neizbežan, Fondacija je nastavila da svojim aktivnostima gradi ideju mira i njemu doprinese najviše što može kao organizacija civilnog društva. Ova organizacija okuplja umne ljude iz različitih oblasti društva, bavi se izdavaštvom i podstiče i podržava projekte koji zastupaju iste vrednosti. Fondacija je osnivac udruženja – asocijacije nevladinih organizacija CIVIS.

Asocijacija CIVIS osnovana je 2007. godine od strane predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije i jugoistočne Evrope koji su već bili aktivno uključeni u proces stabilizacije regiona. Imajući u vidu činjenicu da nije postojala zajednička asocijacija koja bi predstavljala interese i pozicije NVO-a iz jugoistočne Evrope, Asocijacija Civis dobila je participativan status pri konferenciji Međunarodnih nevladinih organizacija u Savetu Evrope ubrzo po svom osnivanju. Asocijacija Civis je aktivna u procesu ubrzanja evropskih integracija zapadnog Balkana, u domenu jačanja civilnog društva, ljudskih prava, ekonomije kao i međureligijskog dijaloga. Takođe, obavlja izdavačku delatnost objavljujući knjige i druge publikacije.

Boris Vukobrat je već više decenija jedan od najuspešnijih Srba u dijaspori. U svojstvu osnivača i Predsednika dokazao se kao humanista i filantrop kroz aktivnosti Fondacije za mir i rešavanja kriza sa sedištem u Švajcarskoj i kroz rad u CIVIS - Asocijaciji nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope sa sedištem u Beogradu. Kroz svoj rad na pomirenju i rešavanju kriza na prostoru Balkana, ali i na ekonomskom povezivanju Francuske i Rusije i drugih zemalja gospodin Vukobrat odlikovan je sa dve Legije časti i nominovan nekoliko puta za Nobelovu nagradu za mir.

Između ostalog, podržao je i pomogao mlade talente da se obrazuju na svetski prestižnim univerzitetima u svetu, ali mlade naučnike u Istraživačkoj stanici Petnica, poklonio stotinak muzičkih instrumenata školama i kulturnim ustanovama u regionu, pomagao slikare i pisce...

Kada je saznao da postoje problemi da se u uslovima pandemije održi Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije, ponudio je svu pomoć kako bi se na najpraktičniji i najsavremeniji način predstavili filmovi mladih stvaraoca uz što veći broj gledalaca preko interneta, što podrazumeva ovogodišnji koncept.

Fondacija za mir i rešavanje kriza

Prijava

Prijave za 50. Reviju filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije biće otvorene u aprilu 2021. godine.

Naše aktivnosti možete pratiti na fejsbuk i instagram stranici Revije a za sve ostale informacije možete nas kontaktirati putem mejla centarafis@gmail.com

 • Osnovnoškolci
 • Srednjoškolci

Foto galerija

Pokrovitelji 49. revije

Reviju tradicionalno podržavaju

Tim revije

 • Organizator revije: Centar amaterskog filma Srbije
 • Direktor revije: Vladimir Anđelković
 • Producent revije: Nada Savić
 • Koproducent revije: Dragana Vera Savić
 • Priprema filmova: Dejan Masl i Nenad Popović
 • Dizajn logotipa: Nada Savić
 • Prevodilac: Ana Popović
 • Menadžer za odnose sa javnošću: Jelena Čolović
 • Menadžer društvenih mreža: Marija Maksić

Kontakt

© 2020. Sva prava zadržana.