• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Shadow
Slider
УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА

УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА

Пе­де­сет го­ди­на тра­ја­ња је сва­ка­ко успех. Али...

2017. го­ди­не, на 46. ре­ви­ји филм­ског ства­ра­ла­штва де­це и омла­ди­не Ср­би­је, би­ло је 58 фил­мо­ва, 2018, на 47. ре­ви­ји

НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ 50. РЕВИЈЕ

НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ 50. РЕВИЈЕ

Погледајте награђене  филмове овогодишње ревије...

Реч председника жирија

Реч председника жирија

Ка­да је пре шест де­це­ни­ја, 1961. го­ди­не, пра­вље­на пр­ва Ре­ви­ја фил­мо­ва пи­о­ни­ра Ју­го­сла­ви­је она је би­ла три­јумф при­сту­па ко­ји је тзв.

"Боље да се деца играју филмом него филм децом"
Миленко Карановић

ПРИЈАТЕЉИ РЕВИЈЕ

© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ